CIEKAWOSTKI

Powietrze potrzebne do spalania gazu

Przykładowo do spalenia 1 m³ gazu ziemnego GZ50 potrzeba między 11 m³ a 15 m³ powietrza, w zależności od współczynnika nadmiaru powietrza. Wynika to z tego, że na każdą godzinę pracy urządzenia o mocy 24 kW potrzeba nawet do 45 m³ świeżego powietrza. Aby dostarczyć dostateczną ilość powietrza, dla małych kotłów (do 30 kW), jak również podgrzewaczy wody, stosuje się niezamykany otwór nawiewny o przekroju 200 cm². Ważne jest, aby uświadomić użytkownikowi, że zamknięcie tego otworu uniemożliwia prawidłowe spalanie i funkcjonowanie komina.

Najwyższy standard bezpieczeństwa zapewniają kotły z zamkniętą komorą spalania dzięki całkowitemu wyeliminowaniu kontaktu człowiek-spaliny. Odprowadzenie spalin realizowane jest w nich za pomocą wentylatora i odpowiedniego systemu rur, najczęściej powietrzno-spalinowego.

 

Wentylacja

Pomieszczenia z urządzeniami gazowymi muszą być prawidłowo wentylowane.
Należy pamiętać o tym, że wentylacja składa się z dwóch ściśle ze sobą współpracujących elementów tzn. wywiewu i nawiewu. W wentylacji grawitacyjnej stosuje się kratki wentylacyjne wywiewne o przekroju 200 cm² umieszczone pod sufitem. Napływ świeżego powietrza zapewnia się, uwzględniając nieszczelności drzwi i okien. Obecnie w obiektach ze stolarką o dobrej szczelności należy wykonać otwory nawiewne w ramie okiennej jako nawiewniki higrosterowane, lub nawiew pod okienny (pod parapetem).

 

Wentylacja Kuchni

Kuchnia jest pomieszczeniem, w którym poprzez naturalne użytkowanie dochodzi do emisji różnego rodzaju nagromadzonych zanieczyszczeń: pary wodnej, dwutlenku węgla, (jeżeli jest maszynka gazowa), zapachów towarzyszących gotowaniu.

 

Kuchnia z oknem zewnętrznym i z kuchenką gazową

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kuchni powinno być doprowadzone powietrze, co przy zastosowaniu szczelnych okien oznacza konieczność instalacji nawiewników okiennych bądź ściennych.

W samym pomieszczeniu powinien znajdować się kanał wentylacyjny (wentylacji grawitacyjnej). Przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej kratka powinna mieć nieregulowany przekrój aby zapewnić usuwanie jak największego strumienia powietrza. Ponadto przewiduje się dopływ powietrza do kuchni z pomieszczeń mieszkalnych. W tym celu należy zapewnić szczelinę min. 200 cm² (w praktyce oznacza to podcięcie drzwi o min. 2,5 cm). Z pokoi powietrze powinno przedostawać się do przedpokoju. Wymaga to zapewnienia przepływu pod drzwiami: szczelina powinna mieć min. 80 cm², (drzwi powinno się podciąć o około 1 cm). Oczywiście nie należy zapominać o nawiewnikach w pokojach. Inaczej powietrze nie dostanie się do mieszkania, czyli także do kuchni.

Sprawą niezwykle ważną jest kwestia zastosowania urządzeń umożliwiających okresowe zwiększenie wentylacji kuchni, czyli popularnych wyciągów zintegrowanych z okapami kuchennymi. Jeżeli budynek wyposażony jest w instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej, podłączanie wyciągu do takiej instalacji jest surowo zabronione, gdyż mogłoby to spowodować zakłócenia w pracy instalacji. Podobna sytuacja ma się ze zbiorczymi przewodami wentylacji grawitacyjnej, (kondygnacja podłączona jest do tego samego przewodu). Niestety, mimo że używanie okapu jest niedozwolone, wiele osób stosuje je najczęściej nie zdając sobie sprawy, że przeszkadza swoim sąsiadom. Najlepszym dowodem na to, że ktoś podłączył okap jest to, że czujemy zapachy powstające podczas przygotowywania potraw wydostające się z kratki wentylacyjnej. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest stosowanie wyciągów pracujących w obiegu zamkniętym.

Przy zastosowaniu wyciągów pracujących w obiegu zamkniętym, powietrze znad kuchenki zasysane jest do wnętrza okapu, tam po oczyszczeniu z tłuszczu odprowadzone jest z powrotem do pomieszczenia kuchni. Alternatywą dla wyciągu jest oczywiście zastosowanie kratki wentylacji. Jedynym przypadkiem, w którym możemy podłączyć wyciąg do instalacji, jest wentylacja grawitacyjna wyposażona w indywidualne kanały. Rozwiązanie to stosowane jest coraz częściej. Niestety większość budynków wyposażonych jest w instalacje z kanałami zbiorczymi.

 

body bottom