AKTUALNOŚCI

Naczelnym organem Spółdzielni jest Rada Nadzorcza wybierana przez Walne Zebranie Członków Spółdzielni.

Od dnia 16.10. 2020r Rada Nadzorcza pracuje w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Głowacz – Zakład Gostyń

tel. 65 572 – 02 – 69

Z-ca przewodniczącego

Sławomir Kwiatkowski – Zakład Ostrów Wlkp.

Tel. 62 736 – 67 – 22

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Haraszczak – Zakład Nowy Tomyśl

61 442 – 22 – 81

Członkowie Rady Nadzorczej:

Bożena Balcer – Zakład Usługowy Jarocin (tel. 62 7472377)

Maria Białczyk – Zakład Usługowy Gniezno (tel. 61 426 – 13 – 72)

Bogusław Głowicki – Zakład Usługowy Poznań (tel. 61 866 – 20 – 37)

Włodzimierz Bartkowiak – Zakład Usługowy Gostyń (65 572 – 02 – 69)

 

Od dnia 16.10.2020r Zarząd Spółdzielni w składzie:

Wojciech Nowacki – Prezes Spółdzielni

Marek Konieczny – V-ce Prezes Członek Zarządu

Gerard Kaczmarek – Członek Zarządu

body bottom