AKTUALNOŚCI

Naczelnym organem Spółdzielni jest Rada Nadzorcza wybierana przez Walne Zebranie Członków Spółdzielni.

W okresie 2015-2017 Rada Nadzorcza pracuje w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Nowacki – Zakład usługowy Poznań IV

tel. 61 8662037 w: 21

Z-ca przewodniczącego

Marek Wojtas – Zakład usługowy Kalisz

tel. 62 7574702

Sekretarz Rady Nadzorczej

Szymon Kowalak – Zakład usługowy Konin

tel. 63 2428249

Członkowie Rady Nadzorczej:

Gerard Kaczmarek – Zakład usługowy Poznań IV (tel. 61 8662037 w.21)

Seweryn Dominiak – Zakład usługowy Kalisz (tel. 62 7574702)

Włodzimierz Bartkowiak – Zakład usługowy Gostyń (tel. 65 5720269)

Leszek Tamborski – Zakład usługowy Poznań I (tel.61 8520354 )

body bottom