AKTUALNOŚCI

Naczelnym organem Spółdzielni jest Rada Nadzorcza wybierana przez Walne Zebranie Członków Spółdzielni.

W okresie 2019-2022 Rada Nadzorcza pracuje w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Nowacki – Zakład usługowy Poznań IV

tel. 61 8662037 w: 21

Z-ca przewodniczącego

Gerard Kaczmarek – Zakład Usługowy Poznań IV

tel. 61 8662037 w: 21

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Haraszczak – Zakład Usługowy Nowy Tomyśl

tel. 61 4422281

Członkowie Rady Nadzorczej:

Szymon Kowalak – Zakład Usługowy Konin (tel. 63 2428249)

Włodzimierz Bartkowiak – Zakład Usługowy Gostyń (tel. 65 5720269)

Krzysztof Głowacz – Zakład Usługowy Gostyń (tel. 65 5720269)

Bożena Balcer – Zakład Usługowy Jarocin (tel. 62 7472377)

body bottom