USŁUGI

Świadczymy usługi dla osób prywatnych, instytucji państwowych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
Pracownicy Spółdzielni posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania usług: dyplomy czeladnika i mistrza kominiarskiego jak również świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

.

Wykonujemy następujące usługi:

 • czyszczenie – konserwacja przewodów kominowych:
   • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej
   • od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące
   • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy
   • w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenie z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych
 • sprawdzanie przewodów kominowych pod względem drożności i ciągu wraz z opisem graficznym
 • sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
 • opiniowanie przewodów kominowych dla zakładu gazownictwa
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego)
 • udrażnianie przewodów kominowych
 • zabezpieczanie przewodów kominowych przed ptakami
 • montaż nasad kominowych
 • montaż wkładów kominowych kwasoodpornych do przewodów kominowych
 • uszczelnianie przewodów kominowych metodą ALU-FLO
 • uporządkowanie grup kominowych oraz podłączeń
 • sprawdzenie wnętrza przewodów kominowych kamerą TV
body bottom