O FIRMIE

Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu została zawiązana 25 sierpnia 1950 roku. W Rejestrze Sądowym widnieje pod numerem 852. Spółdzielnia działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 roku i Prawa Spółdzielczego (Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz. 1846 z późniejszymi zmianami). Założycielami Spółdzielni Rzemieślniczej byli: Feliks Nawrot, Franciszek Kweiser, Bernard Kusy, Ignacy Sobieraj, Stanisław Koperski, Wincenty Kamiński i Leon Banaś.

 

Pierwszy Zarząd Spółdzielni powołano w składzie:

Wacław Dudziak – Prezes

Bernard Kusy – Członek Zarządu

Feliks Nawrot – Członek Zarządu

 

Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy świadczyła swoje usługi na terenie miasta Poznania i na terenie województwa poznańskiego. W sierpniu 1950 roku Spółdzielnia składała się z 10 założycieli i trzech osób wykonywujących funkcje administracyjne. Z miesiąca na miesiąc ilość osób zatrudnionych ulegała zwiększeniu. Pierwsze biuro mieściło się przy ulicy Małeckiego, parę miesięcy później siedzibę przeniesiono do lokalu przy ulicy Półwiejskiej.

W 1951 roku Spółdzielnia liczyła już 41 członków, a w 1952 roku – 79 członków (w tym 61 kominiarzy, 3 uczniów i 15 pracowników biurowych). W 1953 roku Spółdzielnia posiadała 25 oddziałów i zatrudniała 185 osób. Pod koniec 1953 roku Spółdzielnia liczyła 270 członków, co stanowi 77% wszystkich zatrudnionych.

12 września 1972 roku zmieniono nazwę Spółdzielni z Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Kominiarzy na Wojewódzką Spółdzielnie Pracy Kominiarzy w Poznaniu. Nastąpiła także zmiana wpisu do Rejestru Sądowego z numeru 852 na 517.

1 lipca 1975 roku Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu połączyła się ze Spółdzielnią Pracy Kominiarzy we Wrocławiu. Powstała Krajowa Spółdzielnia Usług Kominiarskich we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 16/17 i z Zarządem we Wrocławiu. W ten sposób funkcjonowaliśmy do 1990 roku.

W 1990 roku na Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni została podjęta Uchwala o podziale Spółdzielni. 4 maja 1990 roku powstała Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu mieszcząca się przy ul. Górki 13, wpisana do Rejestru Sądowego w dziale A nr 1097.

Do składu Zarządu Spółdzielni weszli:

Zygmunt Śliwiński – Dyrektor Spółdzielni

Hanna Jóźwiak – Główna Księgowa

Marek Konieczny – Członek Zarządu

Bogdan Baszyński – Członek Zarządu

Spółdzielnia zatrudniała ponad 300 osób i posiada oddziały na terenie całego województwa poznańskiego. W wyniku zmian przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej na przestrzeni lat 1990 – 2000 wielu członków założyło własną działalność gospodarczą, co przyczyniło się do spadku liczby zatrudnieniowych osób i zmniejszenia ilości wykonywania usług.

Pomimo powstania wielu zakładów prywatnych, Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu pozostała wiodącą firmą na rynku kominiarskim. Zatrudniamy 69 osób, w tym: 28 mistrzów kominiarskich, 13 czeladników kominiarskich, 13 pracowników kominiarskich i 17 pracowników administracyjnych.

 

W latach 1995 – 2005 w składzie Zarządu zasiadali:

Bronisław Cieśliński – Prezes Spółdzielni

Irena Kończak – Główna Księgowa (do 2003 r.)

Henryka Pluta – Główna księgowa (od 2004 r.)

Andrzej Sobieraj – Członek Zarządu

Marek Konieczny – Członek Zarządu

 

W 2006 roku Zarząd Spółdzielni uległ następującej zmianie:

Irena Rembalska – Prezes Spółdzielni

Marek Konieczny – V-ce Prezes ds. techn. i Członek Zarządu

Henryka Pluta – Głowna Księgowa- Członek Zarządu

Andrzej Sobieraj – Członek Zarządu

 

Od 2015r Zarząd Spółdzielni składa się z trzech osób:

Irena Rembalska  – Prezes Spółdzielni

Marek Konieczny – V-ce Prezes, Członek Zarządu

Henryka Pluta – Główna Ksiegowa , Członek Zarządu

body bottom